Psykolog Mia Bergquist

Ring mig på 0704-570884 och boka en tid för kostnadsfri telefonkonsultation eller fyll i formuläret nedanför så kontaktar jag dig. Varmt välkommen till ett första samtal.

Acceptera hantering av personuppgifter

Mia Bergquist

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Specialist i psykologisk behandling

Behandlingar

De flesta människor upplever någon gång tillfällen då livet inte är som man önskar och man möter motgångar, svårigheter och smärta. Det kanske är tydligt att man måste göra en förändring för att komma vidare eller förstå något om sig själv men man har svårt att lyckas på egen hand. Vid dessa tillfällen kan psykoterapi vara ett sätt att få hjälp. Jag erbjuder psykoterapi för vuxna, par och familjer. Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) eller affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Anledning att söka psykoterapi kan vara svårigheter som depression, ångest, oro, panikångest, fobier, tvång, stressrelaterade tillstånd som utmattning, trauma/PTSD, sömnstörning, låg självkänsla, missbruk, kris, relationsproblem, föräldrarådgivning och personlig utveckling.

Vi kommer tillsammans fram till det bästa sättet att arbeta med dina svårigheter. Vi enas om en målsättning för våra samtal. Beroende på hur dina behov ser ut så kan kontakten bli både kortare och längre. Det finns möjlighet att ha samtal med mig över telefon, videolänk eller på min mottagning centralt belägen i Göteborg.

Läs gärna mer om de olika behandlingarna jag erbjuder här nedanför.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi – I en affektfokuserad psykodynamisk terapi arbetar man för att öka
förståelsen för sig själv och förmågan att klara av sina känslor.

Läs mer

I psykodynamisk terapi arbetar man för att öka förståelsen för sig själv och få tillgång till sina autentiska känslor så att man kan leva det liv man vill leva.

I en affektfokuserad psykodynamisk terapi även kallad ISTDP, fokuserar man extra på affekterna eller känslorna. Man arbetar systematiskt med att klara av att uppleva sina känslor och att arbeta med de automatiska beteenden som står i vägen för oss.

Många gånger kan dessa processer vara omedvetna och genom att reflektera och sätta ord på sina känslor och reaktioner så kan man närma sig ett annat sätt att leva sitt liv

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en lösningsorienterat terapiform där man arbetar med tydliga
mål.

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk metod där man arbetar med hur känslor, tankar och beteenden hänger samman. Det är en lösningsorienterat terapiform där man arbetar med tydliga mål.

Mellan sessionerna genomför man hemuppgifter på egen hand. Utgångspunkten är en analys av hur problem uppstår och vad som förstärker dem.

Automatiska tankar och underliggande antaganden kan leda till tolkningar som förstärker en negativ spiral, där det blir svårt att hitta en väg ut. Man arbetar därför med att hitta nya sätt, som leder till positiv förändring

Par- och familjeterapi

Familjeterapi, Parterapi och Föräldrarådgivning – vid kriser och konflikter i familj eller relationer.

Läs mer

Man kanske genomgår en kris, någon i familjen har blivit sjuk eller man är mitt uppe i en separation. Det kan hända att man fastnar i problematiska relationsmönster, har återkommande konflikter eller svårigheter att kommunicera.

Det kan finnas ett behov av att förbättra kommunikationen, att hitta tillbaka till något som har varit bra eller att komma överens om hur man skall leva ihop för att förebygga svårigheter i framtiden.

Känns föräldraskapet svårt? I föräldrarådgivning kan du som förälder få stöd för att finna nyamöjligheter och lösningar. Kanske har familjen drabbats av sjukdom, återkommande konfliktereller annat som skapat ett mönster av negativa beteenden och dålig kommunikation.

I föräldrarådgivning kan du få stöd att hantera föräldrarollen genom att bland annat arbeta med att balansera föräldrarollen med de egna behoven, sätta gränser och skapa positiv tid tillsammans med ditt barn.

Om mig

Jag heter Mia Bergquist och är leg psykolog, leg psykoterapeut samt specialist i psykologisk behandling. Jag utbildade mig till psykolog vid Göteborgs Universitet och till psykoterapeut vid Stockholms Universitet. Jag har utbildning i metoderna KBT och psykodynamisk terapi och har arbetat med psykoterapeutiskt arbete sedan 2009.

Jag erbjuder psykoterapi och psykologisk rådgivning på min mottagning centralt belägen i Linnéstaden i Göteborg. Mottagningen är inte en del av Svenska kyrkans verksamhet.

Jag erbjuder också handledning både för individer och verksamheter med utgångspunkt i din och din verksamhets behov. För förfrågningar kring handledning, vänligen kontakta mig för uppdragsdialog och offert.

Att vara legitimerad betyder att vara godkänd av Socialstyrelsen, och innebär en extra trygghet för dig som klient.

Jag är medlem av Psykologförbundet och Psykologföretagarna, samt har patient- och ansvarsförsäkring. Jag arbetar under sekretess och yrkesetiska riktlinjer för psykologer och psykoterapeuter.

Varmt välkommen att boka en tid!